Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,           
 
Konferencja Forum Pediatrów 2017, na którą mamy zaszczyt Państwa zaprosić, to już czwarte tego typu spotkanie ekspertów – uznanych autorytetów z różnych dziedzin pediatrii i kontynuacja naszego przedsięwzięcia. 

Każdego roku, miesiąca, tygodnia pojawiają się nowe doniesienia ze świata nauki, które powinny wpływać na standardy naszego postępowania. Postępy w wielu dziedzinach pediatrii dokonują się bardzo szybko, co nie oznacza,  że możemy ich nie zauważać, kształcenie ustawiczne jest pilną koniecznością.

Mamy nadzieję, że konferencja IV Forum Pediatrów 2017 będzie pomocna w prowadzeniu codziennej praktyki lekarskiej z wyraźnym naciskiem na praktyczny aspekt omawianych zagadnień.
W zaplanowanych sesjach wykładowych i warsztatowych obok Profesorów i Nauczycieli –  wybitnych polskich  specjalistów cieszących się Państwa uznaniem – wystąpią tym razem również młodzi lekarze, rezydenci, którzy przedstawią ciekawe przypadki kliniczne z zakresu poruszanego w wykładzie problemu.

Nasze spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów między wykładowcami a uczestnikami forum, tak aby było możliwe znalezienie najlepszych rozwiązań przydatnych w codziennej pracy lekarza pediatry. Wszystkim chętnym umożliwimy zadawanie pytań i udział w  dyskusji.

Nie mniejsze znaczenie, mamy nadzieję,  będą miały koleżeńskie spotkania, które sprzyjają wymianie myśli i poglądów na temat bieżących spraw w codziennej pracy lekarza pediatry i podtrzymaniu miłych znajomości i przyjaźni.
 
Serdecznie zapraszamy i liczymy na spotkanie w szerokim gronie chętnych do doskonalenia zawodowego lekarzy.

Kierownicy naukowi Konferencji

 prof_dobrzanska small      prof_jackowska small
Prof. zw. dr hab. n. med.
Anna Dobrzańska
    Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med.
Teresa Jackowska