FORUM PEDIATRÓW 2018 V Jubileuszowa Konferencja

FORUM PEDIATRÓW 2018
V Jubileuszowa Konferencja

16-17 lutego 2018
Warszawa


zarejestruj się

O Konferencji

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Serdecznie zapraszamy na kolejne, już piąte, spotkanie w ramach konferencji Forum Pediatrów. Kontynuowanie tych spotkań uzasadnia pozytywna opinia lekarzy biorących udział w poprzednich edycjach konferencji oraz liczba uczestników, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.


Uaktualnianie wiedzy tak szybko zmieniającej się w obrębie pediatrii jest koniecznością, a tego typu spotkania są właściwym miejscem zarówno do przekazywania najnowszych rekomendacji, jak również do wymiany opinii i doświadczeń z wielu polskich ośrodków medycznych.  


Wykłady dla Państwa przygotują wykładowcy znani z poprzednich edycji, ale także nowi, którzy zaprezentują tematy dotychczas nieporuszane. Podobnie jak w poprzednim roku w każdej sesji oprócz wykładów programowych będą miały miejsce krótkie prezentacje młodych lekarzy, którzy przedstawią opisy przypadków ilustrujące poruszane zagadnienia.


Mamy nadzieję, że konferencja V Forum Pediatrów 2018, w której jeszcze bardziej niż w poprzednich latach nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, będzie pomocna w prowadzeniu codziennej praktyki lekarskiej. Planując poszczególne sesje wykładowe, postaramy się tak zróżnicować poruszane zagadnienia, aby każdy z Państwa znalazł dla siebie coś szczególnie interesującego.


Mamy również nadzieję, że V Forum Pediatrów 2018 będzie okazją do wymiany poglądów między wykładowcami a uczestnikami forum. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zabrakło czasu na dyskusje, bowiem zależy nam na Państwa aktywnym udziale w konferencji.


Nie mniejsze znaczenie zapewne będą miały koleżeńskie spotkania, które sprzyjają wymianie myśli i poglądów na temat bieżących spraw w codziennej pracy lekarza pediatry oraz służą podtrzymaniu znajomości.


Serdecznie zapraszamy i liczymy na spotkanie w szerokim gronie chętnych do doskonalenia zawodowego lekarzy.


Kierownicy naukowi Konferencji:Prof. zw. dr hab. n. med.
Anna Dobrzańska
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med.
Teresa Jackowska


Program

Sesja I – Neonatologia

 • Interwencje chirurgiczne w okresie noworodkowym – prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 • Choroby nowotworowe u noworodków –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • Zespół poalkoholowy – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
 • Prezentacja przypadków (z zakresu chorób chirurgicznych, nowotworowych, zespół poalkoholowy, zespół ponikotynowy, zespół poretinoidowy)

Sesja II – Problemy w odżywianiu dzieci

 • Problemy w odżywianiu dzieci – prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  wykład intedyscyplinarny; spojrzenie gastroenterologa, neurologopedy, dietetyka
 • Prezentacja przypadków  
 • Nietolerancja pokarmowa a pseudoalergia – dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
   

Sesja III – Problemy młodzieży

 • Ryzykowne zachowania seksualne. Choroby przenoszone drogą płciową.
  Ciąża nieletnich - prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 • Samobójstwa, depresje – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • Szczepienia młodzieży (HPV nowa szczepionka, koklusz nowe zalecenia) –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • Prezentacja przypadków

Sesja IV – Pediatra w POZ

 • Bilans zdrowia – dr hab. n. med. Anna Oblacińska
 • Manifestacje pediatryczne chorób układu krążenia – dr n. med. Małgorzata Żuk
 • Codzienność pediatry: duszności, bóle brzucha, ciało obce – ostry napad kaszlu
 • Prezentacja przypadków

Sesja V – Nefrologia dziecięca

 • Nowe standardy leczenia kamicy nerkowej –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz
 • Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia urologa dziecięcego –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz
 • Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia nefrologa dziecięcego – 
  dr hab. n. med. Katarzyna Jobs
 • Nadciśnienie tętnicze – prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
 • Prezentacja przypadków

Sesja VI – Nebulizacja

Sesja warsztatowa – równoległe warsztaty

 • EKG
 • Pierwsza pomoc

Opłaty i zgłoszenia

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa:

 • wpłata do 11 lutego 2018 250.00 zł (zawiera 23% VAT)

UWAGA! cena 250 zł - tylko dla uczestników poprzednich konferencji FORUM PEDIATRÓW 2014-2017


Opłaty dla pozostałych uczestników:

 • Dla rezydentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, studentów - 150 zł
 • Pozostali:
  - Rejestracja do 29 grudnia 2017 r. - 290 zł 
  - Rejestracja po 29 grudnia 2017 r. - 340 złOpłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach
 • materiały konferencyjne
 • lunch i przerwy kawowe
 • kolację


Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko
tel.: +48 664 424 099
e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Katarzyna Gałka
tel.: +48 512 440 050
e-mail: katarzyna.galka@czelej.com.pl