FORUM PEDIATRÓW 2018 V Jubileuszowa Konferencja

FORUM PEDIATRÓW 2018
V Jubileuszowa Konferencja

16-17 lutego 2018
Hotel Warsaw Plaza, ul. Łączyny 5


zarejestruj się

O Konferencji

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,


Serdecznie zapraszamy na kolejne, już piąte, spotkanie w ramach konferencji Forum Pediatrów. Kontynuowanie tych spotkań uzasadnia pozytywna opinia lekarzy biorących udział w poprzednich edycjach konferencji oraz liczba uczestników, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej.


Uaktualnianie wiedzy tak szybko zmieniającej się w obrębie pediatrii jest koniecznością, a tego typu spotkania są właściwym miejscem zarówno do przekazywania najnowszych rekomendacji, jak również do wymiany opinii i doświadczeń z wielu polskich ośrodków medycznych.  


Wykłady dla Państwa przygotują wykładowcy znani z poprzednich edycji, ale także nowi, którzy zaprezentują tematy dotychczas nieporuszane. Podobnie jak w poprzednim roku w każdej sesji oprócz wykładów programowych będą miały miejsce krótkie prezentacje młodych lekarzy, którzy przedstawią opisy przypadków ilustrujące poruszane zagadnienia.


Mamy nadzieję, że konferencja V Forum Pediatrów 2018, w której jeszcze bardziej niż w poprzednich latach nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, będzie pomocna w prowadzeniu codziennej praktyki lekarskiej. Planując poszczególne sesje wykładowe, postaramy się tak zróżnicować poruszane zagadnienia, aby każdy z Państwa znalazł dla siebie coś szczególnie interesującego.


Mamy również nadzieję, że V Forum Pediatrów 2018 będzie okazją do wymiany poglądów między wykładowcami a uczestnikami forum. Dołożymy wszelkich starań, aby nie zabrakło czasu na dyskusje, bowiem zależy nam na Państwa aktywnym udziale w konferencji.


Nie mniejsze znaczenie zapewne będą miały koleżeńskie spotkania, które sprzyjają wymianie myśli i poglądów na temat bieżących spraw w codziennej pracy lekarza pediatry oraz służą podtrzymaniu znajomości.


Serdecznie zapraszamy i liczymy na spotkanie w szerokim gronie chętnych do doskonalenia zawodowego lekarzy.


Kierownicy naukowi Konferencji:Prof. zw. dr hab. n. med.
Anna Dobrzańska
Prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med.
Teresa Jackowska


Program

Piątek 16.02.2018 r.

9.00 Otwarcie konferencji

9. 00 – 11.00 I sesja - Neonatologia

 • Interwencje chirurgiczne w okresie noworodkowym – prof. dr hab. n. med. Piotr Kaliciński
 • Choroby nowotworowe u noworodków –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
 • Zespół poalkoholowy – prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
 • Prezentacja przypadków (z zakresu chorób chirurgicznych, nowotworowych, zespół poalkoholowy, zespół ponikotynowy, zespół poretinoidowy)


11.00 – 11.30 Przerwa


11.30 – 13.30 II sesja – Problemy młodzieży

 • Ryzykowne zachowania seksualne. Choroby przenoszone drogą płciową.
 • Ciąża nieletnich – prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
 • Samobójstwa, depresje – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • Szczepienia młodzieży (HPV nowa szczepionka, koklusz nowe zalecenia) –
  prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
 • Prezentacja przypadków


13.30 – 14.20 Lunch


14.20 – 16.20 III sesja – Nefrologia dziecięca

 • Nowe standardy leczenia kamicy nerkowej.

Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia urologa dziecięcego – 
prof. nadzw. dr hab. n. med. Beata Jurkiewicz

 • Leczenie i profilaktyka kamicy nerkowej.

Choroby pęcherza moczowego – z punktu widzenia nefrologa dziecięcego – 
dr hab. n. med. Katarzyna Jobs

 • Nadciśnienie tętnicze – prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska
 • Prezentacja przypadków


16.20 – 16.40 Przerwa


16.40 – 18.10 Sesja warsztatowa – równoległe warsztaty*

 • Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem)
  Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci
  mgr Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
 • EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci - dr n. med. Anna Turska-Kmieć
 • Nebulizacja

* Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję


18.30 Kolacja


Sobota 17.02.2018 r.


8.15 – 9.45 Sesja warsztatowa –  równoległe warsztaty*

 • Resuscytacja niemowlęcia (zajęcia z fantomem)
  Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci
  mgr Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)
 • EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci - dr n. med. Anna Turska-Kmieć
 • Nebulizacja

* Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję


9.45 – 10.00 Przerwa


10.00 – 12.00 IV sesja – Pediatria POZ

 • Bilans zdrowia – dr hab. n. med. Anna Oblacińska
 • Manifestacje pediatryczne chorób układu krążenia – dr n. med. Małgorzata Żuk
 • Codzienność pediatry: duszności, bóle brzucha, ciało obce – ostry napad kaszlu
 • Prezentacja przypadków


12.00 – 12.30 Przerwa


12.30 – 14.30 V sesja – Problemy w karmieniu małych dzieci

 • Problemy w odżywianiu dzieci – wykład intedyscyplinarny: spojrzenie gastroenterologa, neurologopedy, dietetyka
  prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
  dr Ewa Winnicka-Makulec
  mgr Małgorzata Matuszczyk
  mgr Kamila Zych
 • Prezentacja przypadków  
 • Nietolerancja pokarmowa a pseudoalergia – dr hab. n. med. Bolesław Kalicki
 • Prezentacja przypadków  

Warsztaty

Liczba miejsc na warsztaty ograniczona.

Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję.


Kliknij w zdjęcie z warsztatem, żeby dowiedzieć się o nim więcej.

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa I) piątek, 16 lutego 2018

godzina: 16:40 - 18:10 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci


Prowadzący: mgr Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)

Liczba miejsc ograniczona

EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci (grupa I) piątek, 16 lutego 2018

godzina: 16:40 - 18:10 cena: w cenie konferencji

Praktyczne wskazówki dla pediatrów


Prowadzący: dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Liczba miejsc ograniczona

Resuscytacja niemowlęcia // Postępowanie w zachłyśnięciu (grupa II) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 08:15 - 09:45 cena: w cenie konferencji

Resuscytacja niemowlęcia – zajęcia z fantomem // Algorytmy postępowania w zachłyśnięciu u małych dzieci


Prowadzący: mgr Mateusz Szczęk (ratownik medyczny)

Liczba miejsc ograniczona

EKG w zaburzeniach rytmu serca u dzieci (grupa II) sobota, 17 lutego 2018

godzina: 08:15 - 09:45 cena: w cenie konferencji

Praktyczne wskazówki dla pediatrów


Prowadzący: dr n. med. Anna Turska-Kmieć

Liczba miejsc ograniczona

Opłaty i zgłoszenia

zarejestruj się

Koszt uczestnictwa:

 • wpłata do 11 lutego 2018 250.00 zł (zawiera 23% VAT)

UWAGA! cena 250 zł - tylko dla uczestników poprzednich konferencji FORUM PEDIATRÓW 2014-2017


Opłaty dla pozostałych uczestników:

 • Dla rezydentów i lekarzy w trakcie specjalizacji, studentów - 150 zł
 • Pozostali:
  - Rejestracja do 29 grudnia 2017 r. - 290 zł 
  - Rejestracja po 29 grudnia 2017 r. - 340 zł


Zapisy na warsztaty bezpośrednio w formularzu rejestracji na konferencję


Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach
 • materiały konferencyjne
 • lunch i przerwy kawowe
 • kolację


Koszt uczestnictwa nie obejmuje noclegu


Wstęp na wystawę firm farmaceutycznych mają tylko osoby, które są uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników oraz wystawców organizatorzy zobowiązani są do egzekwowania okazywania identyfikatorów.

Kontakt

Kontakt dla firm (wystawcy, sponsorzy):

Patryk Reszko
tel.: +48 664 424 099
e-mail: patryk.reszko@czelej.com.pl

Kontakt dla uczestników:

Katarzyna Gałka
tel.: +48 512 440 050
e-mail: katarzyna.galka@czelej.com.pl