Program naprawy systemu psychiatrii dziecięcej

Program naprawy systemu psychiatrii dziecięcej
Doniesienia medialne dotyczące aktualnego stanu psychiatrii dziecięcej są alarmujące. Problem polega przede wszystkim na tym, że brakuje lekarzy specjalistów w tej dziedzinie oraz miejsc dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na oddziałach szpitalnych. Problem narastał przez lata.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało rozpisany na cztery lata program tworzenia nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Założenia tego programu zaprezentował wiceminister zdrowia, Zbigniew Król w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.
 
Trzy stopnie referencyjności
Do głównych założeń programu należy wprowadzenie sprawnie działającego i przejrzystego, trzystopniowego systemu referencyjności placówek. System ten ma mieć formę piramidy. Podstawą mają być ośrodki o pierwszym poziomie referencyjności – miejsca najliczniejsze, łatwo dostępne dla pacjentów, znajdujące się blisko miejsca zamieszkania. Stopień drugi to centra opieki środowiskowej. Na szczycie piramidy tego systemu mają się zaś znajdować ośrodki z oddziałami całodobowymi. Jednostki te mają pełnić funkcję koordynatorów całego systemu. W każdym województwie ma się znajdować minimalnie jeden ośrodek o najwyższym stopniu referencyjności. W większych województwach przewidywane są dwie lub nawet trzy takie jednostki.
 
Harmonogram prac
Obecnie trwają konsultacje. Pierwsze prace w zakresie organizacji nowego systemu mają ruszyć we wrześniu tego roku. Wówczas mają zostać wskazane placówki, które będą mieć trzeci stopień referencyjności. Prawdopodobnie w okresie od listopada 2019 do stycznia 2020 r. zostaną ogłoszone konkursy.
Przez kolejne cztery lata ma trwać budowanie systemu.
 
Psychoterapia dziecięca
Za szczególne wyzwanie wiceminister Zbigniew Król uważa małe miasta, gdzie braki kadrowe są bardziej dotkliwe. Ministerstwo będzie dążyć do tego, aby zaangażować do współpracy ośrodki działające obecnie wyłącznie w strefie prywatnej.
W ramach projektu zmian mieści się też stworzenie nowej profesji medycznej. Chodzi o zawód psychoterapeuty dzieci i młodzieży. Jak deklaruje wiceminister: „Trwają prace nad opracowaniem programu specjalizacji oraz przygotowaniem zasad dotyczących akredytacji ośrodków prowadzących kształcenie. Ośrodki najwyższego szczebla będą prowadzić szkolenia sfinansowane ze środków unijnych. Będzie również zaproszenie do włączenia się dla poradni pedagogiczno-psychologicznych”.
 
Finansowanie
Zbigniew Król nie podaje w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” konkretnych kwot planowanych nakładów. Informacje te ma przekazać opinii publicznej minister zdrowia, Łukasz Szumowski, po zakończeniu wszystkich konsultacji. Wiadomo jedynie, że planowane jest przeznaczenie na ten cel kwot wielokrotnie przekraczających dotychczasowy budżet. Wiceminister zapewnia, że pieniędzy nie zabraknie. Należy jednak nastawić się na stosunkowo długi okres zmian: „Trzeba napisać nowe akty prawne, zmienić taryfikację świadczeń. Z pokorą przyjmuję ataki, ale nie mam poczucia, że coś można było zrobić szybciej” – deklaruje Zbigniew Król.

Źródło: Gazetaprawna.pl
Fot. - Fotolia