ADHD jako jednostka chorobowa

Problematyka zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi nie przestaje tracić na ważności. Otwiera na nowo kolejne dyskusje o zasadności diagnozowania, a także o sposobach pracy terapeutycznej zarówno z dziećmi, jak i ich rodzinami.

Program naprawy systemu psychiatrii dziecięcej

Doniesienia medialne dotyczące aktualnego stanu psychiatrii dziecięcej są alarmujące. Problem polega przede wszystkim na tym, że brakuje lekarzy specjalistów w tej dziedzinie oraz miejsc dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na oddziałach szpitalnych. Problem narastał przez lata.

Objawy ADHD

Aby stwierdzić u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej, należy pamietać, że charakteryzują go trzy grupy objawów:
- nadmierna ruchliwość,
- nadmierna impulsywność,
- znaczne problemy z koncentracją uwagi, które uniemożliwiają skupienie się na jednej czynności.

Jak stwierdzić u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej?

ADHD jest najczęstszym zaburzeniem neurobehawioralnym w dzieciństwie i zwykle powoduje znaczne problemy w funkcjonowaniu, tj. gorsze wyniki w szkole czy trudności w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak i członkami rodziny. I choć można powiedzieć, że każde dziecko jest pełne energii i zniecierpliwienia, to u dziecka z ADHD te cechy są nasilone, utrudniają codzienne wypełnianie obowiązków, a także są nieadekwatne do wieku rozwojowego.