Dieta w wybranych chorobach gastroenterologicznych u dzieci

Leczenie dietetyczne zależy od wieku dziecka. Zalecenia dla niemowląt obejmują w pierwszej kolejności zmianę techniki i sposobu karmienia. Niemowlę należy karmić w pozycji półsiedzącej, jak najbardziej zbliżonej do pionowej, trzeba zadbać o to, by nie odchylało się do tyłu podczas karmienia.

Ciąża u kobiet z chorobą układu krążenia

Choroby układu krążenia są przyczyną od 10% do 15% powikłań podczas ciąży. Optymalnym rozwiązaniem dla kobiet z chorobą układu krążenia rozpoznaną jeszcze przed okresem ciąży jest podjęcie pełnej diagnostyki kardiologicznej, która pozwala ocenić wydolność układu krążenia, jak również określić możliwe zagrożenia dla matki i płodu.

Ocena stanu odżywienia dzieci

Monitorowanie i ocena rozwoju dziecka powinny być integralną częścią badania przedmiotowego dziecka.

Systematyczna ocena stanu odżywienia, który jest wykładnikiem podaży, trawienia, wchłaniania i wykorzystywania składników odżywczych, pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie właściwego postępowania profilaktycznego lub diagnostyczno-leczniczego. Zaburzenia stanu odżywienia zakłócają procesy wzrostu i dojrzewania. Często są one pierwszym, a czasami jedynym objawem choroby przewlekłej lub zaniedbania w rodzinie.

Otyłość u dzieci

Otyłość jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobę metaboliczną wynikającą z zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu. Charakteryzuje się patologicznym zwiększaniem ilości tkanki tłuszczowej. Proces ten w miarę nasilania się i upływu czasu nieuchronnie prowadzi do poajawiania się patologii oraz dysfunkcji dotyczących wszystkich układów i narządów.
 

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Jest to najcięższa i najczęstsza postać dystrofii mięśni. Występuje u 300 na milion nowo narodzonych chłopców.
Jedną trzecią przypadków stanowią nowe mutacje. Chorują chłopcy, chociaż i ta postać dystrofii czasem nie omija kobiet.

Oparzenie przełyku

Najczęstszym rodzajem substancji niebezpiecznej spożywanej przez dzieci w Polsce są preparaty chemii gospodarczej (środki czystości). Najbardziej niebezpieczne są środki będące silnymi zasadami, takie jak ług (soda kaustyczna), doprowadzające do zapalenia, martwicy, nierzadko perforacji i bliznowacenia przełyku.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest najważniejszą chorobą genetyczną rasy kaukaskiej. W Polsce stwierdza się 1 zachorowanie na 4400 noworodków.

Cesarka jednak niebezpieczna?

Kilka lat temu przez media plotkarskie przetoczyła się fala opinii wielu gwiazd ekranu zachwalających urodzenie dziecka za pomocą cesarskiego cięcia. Głównym argumentem kobiet był strach przed bólem i niedługi czas, w jakim mogą odzyskać figurę sprzed ciąży. Również w mediach medycznych pojawiło się sporo publikacji dotyczących „cesarki na życzenie” oraz związanych z tym obaw lekarzy. Najnowszy oficjalny komunikat amerykańskich służb medycznych podkreśla niebezpieczeństwa z tym związane.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Nadciśnienie u dzieci ma zwykle pochodzenie nerkowe. Jest uznawane za powikłanie rozpoznanej choroby miąższu nerek, ale może być rozpoznane podczas rutynowego badania fizykalnego skądinąd zdrowego dziecka.

O zdrowie dzieci: 4 taktyki walki z niezdrowym jedzeniem

Do niedawna rodzice i eksperci do spraw żywienia łamali sobie głowę, w jaki sposób pokonać w domach i szkołach złe nawyki żywieniowe i modę na niezdrową żywności wśród młodego pokolenia. Oto cztery sposoby, które powinny przynieść efekty (potwierdzone naukowo). Zapewne nie uda się odnieść całkowitego zwycięstwa – w końcu wiek dojrzewania to okres buntu – ale każda zmiana na plus posiada wielką wartość społeczną.

Leczenie cukrzycy u dzieci

Edukacja diabetologiczna pacjenta i członków rodziny pełni zasadniczą funkcję w leczeniu cukrzycy w warunkach domowych. Wszystkie osoby zajmujące się pacjentem powinny przejść edukację diabetologiczną, zdobyć umiejętność wstrzykiwania insuliny, monitorowania stężenia glukozy i radzenia sobie z ostrymi powikłaniami choroby.