Liszajec zakaźny

Chociaż przebieg choroby jest z reguły bezgorączkowy, to szybkość pojawiania się nowych wykwitów skłania do natychmiastowego leczenia