Dieta w wybranych chorobach gastroenterologicznych u dzieci

Leczenie dietetyczne zależy od wieku dziecka. Zalecenia dla niemowląt obejmują w pierwszej kolejności zmianę techniki i sposobu karmienia. Niemowlę należy karmić w pozycji półsiedzącej, jak najbardziej zbliżonej do pionowej, trzeba zadbać o to, by nie odchylało się do tyłu podczas karmienia.

Gruźlica jelit u dzieci

Gruźlica jelit jest chorobą rzadko rozpoznawaną w populacji pediatrycznej, jednak wobec narastającej liczby dzieci leczonych biologicznie (przeciwciała anty‑TNF‑α) z powodu nieswoistej choroby zapalnej jelit, istnieje zwiększone ryzyko reaktywacji zakażenia prątkiem.

Nastolatek i papierosy to fatalne połączenie

Dużo się mówi o rzucaniu palenia przez dorosłych, ale problem ten jest szczególnie istotny w przypadku ludzi młodych. Badania dowodzą, że wdychanie tytoniowego dymu przez młodzież może spowodować liczne i poważne konsekwencje.

Ciąża u kobiet z chorobą układu krążenia

Choroby układu krążenia są przyczyną od 10% do 15% powikłań podczas ciąży. Optymalnym rozwiązaniem dla kobiet z chorobą układu krążenia rozpoznaną jeszcze przed okresem ciąży jest podjęcie pełnej diagnostyki kardiologicznej, która pozwala ocenić wydolność układu krążenia, jak również określić możliwe zagrożenia dla matki i płodu.

Otyłość u dzieci

Otyłość jest przewlekłą, ogólnoustrojową chorobę metaboliczną wynikającą z zaburzenia homeostazy energetycznej organizmu. Charakteryzuje się patologicznym zwiększaniem ilości tkanki tłuszczowej. Proces ten w miarę nasilania się i upływu czasu nieuchronnie prowadzi do poajawiania się patologii oraz dysfunkcji dotyczących wszystkich układów i narządów.
 

Ocena stanu odżywienia dzieci

Monitorowanie i ocena rozwoju dziecka powinny być integralną częścią badania przedmiotowego dziecka.

Systematyczna ocena stanu odżywienia, który jest wykładnikiem podaży, trawienia, wchłaniania i wykorzystywania składników odżywczych, pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie zaburzeń i wdrożenie właściwego postępowania profilaktycznego lub diagnostyczno-leczniczego. Zaburzenia stanu odżywienia zakłócają procesy wzrostu i dojrzewania. Często są one pierwszym, a czasami jedynym objawem choroby przewlekłej lub zaniedbania w rodzinie.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Jest to najcięższa i najczęstsza postać dystrofii mięśni. Występuje u 300 na milion nowo narodzonych chłopców.
Jedną trzecią przypadków stanowią nowe mutacje. Chorują chłopcy, chociaż i ta postać dystrofii czasem nie omija kobiet.