Zasady komunikacji w relacji pacjent–lekarz

Zawód lekarza jest wyjątkowym zawodem. Praca lekarza polega na kontakcie z drugim człowiekiem, ale ważne jest to, że człowiek ten zagrożony jest chorobą. Kontakt z osobą dotkniętą tak trudnym doświadczeniem, jakim jest choroba, wymaga wielu umiejętności i odpowiednich predyspozycji. Lekarz uczestniczący w procesie leczenia nie ma decydującego głosu w sprawach pacjenta, ale to właśnie on – lekarz – często styka się z chorym i tworzy atmosferę sprzyjającą nawiązaniu z nim kontaktu.

Sportowcy osiągający sukcesy podobne do lekarzy?

Porównanie sportowca do lekarza na pierwszy rzut oka nie ma wielkiego sensu. Celem sportowca jest zwycięstwo, rywalizacja z innymi, bicie rekordów, a także budowanie i utrzymanie wizerunku publicznego w mediach. Praca lekarzy polega bardziej na rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, perfekcyjnym wykonywaniu zabiegów, zapewnianiu pacjentom opieki na najwyższym poziomie. Najczęściej też nie gonią oni za obecnością w mediach masowych.
 

Wszechstronny rozwój: trzy pytania na podsumowanie tygodnia pracy

Czy masz poczucie, że dni i tygodnie zlewają się ze sobą? Że gdyby nie przerzucanie kartek w kalendarzu – zakładając, że korzystasz z papierowego kalendarza biurowego – twoja praca przypominałaby jeden męczący i właściwie niezmienny wysiłek?
Jeśli tak, to powodem takiego odczucia jest niedostateczny wkład emocjonalny w budowanie środowiska pracy.

Public Relations w medycynie

Reklama i PR są podstawą strategii komunikacji z otoczeniem. Wobec specyfiki funkcjonowania placówek medycznych na rynku oraz ograniczeń nałożonych przez ustawodawcę w dużo większym stopniu w tej strategii powinny być wykorzystane dostępne narzędzia związane z Public Relations.

Reklama w medycynie

W Polsce obowiązuje zakaz reklamy świadczeń zdrowotnych (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654) przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. Oznacza to, że w świetle obowiązującego prawa lekarze oraz placówki służby zdrowia mogą informować o zakresie i rodzaju świadczonych usług pod warunkiem, że przekaz informacji nie ma cech reklamy.

Co lekarz powinien wiedzieć o marketingu?

Można zadać sobie pytanie – po co w ogóle lekarzowi wiedza z zakresu marketingu? Wydaje się, że w codziennej praktyce lekarskiej nie jest mu do niczego potrzebna. Nic bardziej mylnego. Oto krótki, praktyczny kurs marketingu w medycynie.