Zespół wypalenia zawodowego

Zespół wypalenia zawodowego (ZWZ) został opisany w latach 70. XX wieku jako zjawisko ściśle związane z wykonywaną pracą zawodową.

Komunikacja zawodowa z pacjentem z rozpoznaną chorobą…

Rozpoznanie choroby nowotworowej u większości ludzi budzi szok emocjonalny. Jest to najbardziej obciążający psychicznie moment, gdyż często choroba ta jest utożsamiana z wyrokiem śmierci. Jak poinformować pacjenta o chorobie?

Zasady komunikacji w relacji pacjent–lekarz

Zawód lekarza jest wyjątkowym zawodem. Praca lekarza polega na kontakcie z drugim człowiekiem, ale ważne jest to, że człowiek ten zagrożony jest chorobą. Kontakt z osobą dotkniętą tak trudnym doświadczeniem, jakim jest choroba, wymaga wielu umiejętności i odpowiednich predyspozycji. Lekarz uczestniczący w procesie leczenia nie ma decydującego głosu w sprawach pacjenta, ale to właśnie on – lekarz – często styka się z chorym i tworzy atmosferę sprzyjającą nawiązaniu z nim kontaktu.