Negocjacje

Większość sukcesów w negocjacjach zależy od wiarygodności negocjatora, a ta z kolei wiąże się z dobrą opinią o nim, referencjami, statusem społecznym oraz z atrakcyjnym wyglądem i urokiem osobistym. Ważną cechą negocjatora jest zdolność manipulowania i znajomość technik.

Presja grupy

Jeśli człowiek odkrywa, że jego własne opinie czy wartości różnią się istotnie od obowiązujących w grupie, wówczas w jego umyśle powstaje konflikt, który można rozwiązać albo przez zachowanie konformistyczne, albo przez aktywne przeciwstawienie się opinii większości.

Terror psychiczny w miejscu pracy

W latach 60. XX wieku pewien szwedzki lekarz dostrzegł wśród dzieci wrogie wobec siebie zachowania utrzymujące się przez długi okres. Nazwał to zjawisko „mobbing”, co można wywodzić ze słowa mob oznaczającego „tłum” albo „oblegać”, albo ze zwrotu to mob – „rzucać się na kogoś lub na coś”, „napadać kogoś”. Chodzi o to, że w jakiejś sytuacji grupa osób stwarza front przeciwko jednej i jej członkowie współdziałają ze sobą po to, aby doprowadzić do tego, by ona cierpiała.