Celiakia

Osoby, które we wczesnym dzieciństwie często chorowały na infekcje układu pokarmowego, są obarczone większym ryzykiem celiakii

Postępowanie w stanach odwodnienia u niemowląt i dzieci, cz. I

Większa skłonność małych dzieci, a zwłaszcza niemowląt, do odwadniania się wynika z tego, że ustrój niemowlęcia (i małego dziecka) jest znacznie bardziej uwodniony niż ustrój człowieka dorosłego i na dodatek cały ten „nadmiar” wody znajduje się w przestrzeni pozakomórkowej, która bardzo łatwo ulega wszelkim zaburzeniom.

Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Downa

Podczas rozwoju dziecka z zespołem Downa można dostrzec opóźnienia oraz dysfunkcje w dojrzewaniu struktur fizjologicznych, w poziomie rozwoju intelektualnego, społecznego oraz psychicznego. Bezwzględnie z tymi sferami związany jest rozwój mowy.