Czy astma zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19?

Czy astma zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19?

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 wzbudziła niepokój m.in. wśród osób cierpiących na astmę. Na szczęście obawy dotyczące większej podatności na zakażenie nowym koronawirusem, ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu z tego powodu nie znalazły potwierdzenia w badaniach naukowych.

Opublikowane niedawno w specjalistycznym czasopiśmie naukowym „Journal of Asthma” wyniki zakrojonych na szeroką skalę badań, dotyczących zależności między astmą a COVID-19, napawają optymizmem. Badania te wykazały bowiem, że astmatycy są o 14 proc. mniej narażeni na wystąpienie COVID-19, w porównaniu do osób, które nie chorują na astmę i są rzadziej od nich hospitalizowani. Istotnych różnic nie zauważa się również w przypadku ryzyka wystąpienia ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zgonu z jego powodu.

Powyższe wnioski wypływają z dokonanego przez zespół australijskich naukowców (z George Institute for Global Health) przeglądu 57 badań z całego świata, zrealizowanych w trakcie trwającej pandemii, które objęły w sumie blisko 590 tys. osób testowanych na obecność wirusa SARS-CoV-2 (z czego blisko 350 tys. miało wynik pozytywny). 
 
Badacze zastanawiają się, dlaczego wyniki ich metaanalizy wypadły aż tak pomyślnie dla osób z astmą. Według autorów wspomnianej pracy, możliwym wytłumaczeniem zaobserwowanych zależności może być m.in. to, że z uwagi na występujące u części astmatyków konkretne uwarunkowania fizjologiczne (jak np. sposób funkcjonowania określonych mechanizmów enzymatycznych), wirusowi trudniej jest „przyczepiać” się do ich płuc.

„Receptory chemiczne w płucach, z którymi wiąże się wirus, są mniej aktywne u osób z konkretnym typem astmy, a niektóre badania sugerują, że kortykosteroidy wziewne - powszechnie stosowane w leczeniu astmy - mogą jeszcze bardziej zmniejszyć ich aktywność” – komentuje prof. Christine Jenkins, jedna z autorek analizy.

Ponadto, specjalistka ocenia, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 mogła wywołać tak duży niepokój wśród pacjentów i ich opiekunów, że doprowadziła w efekcie do ich większej czujności w zakresie zapobiegania infekcjom. 

Główny autor omawianej analizy, dr Anthony Sunjaya, przyznał, że potrzebne są dalsze badania w tym kierunku, m.in. po to, aby lepiej zrozumieć, jak koronawirus wpływa na osoby z astmą. 
 
W tym kontekście warto jeszcze wspomnieć o aktualnych rekomendacjach dla astmatyków, opracowanych przez ekspertów z międzynarodowej organizacji GINA (Global Initiative for Asthma). 

Organizacja ta radzi wszystkim osobom cierpiącym na astmę, aby zwłaszcza w dobie pandemii nie zaniedbywały leczenia, gdyż w ten sposób pośrednio zwiększa się ich bezpieczeństwo także w kontekście COVID-19. 

„Ważna jest kontynuacja dobrego zarządzania astmą, w tym m.in. kontrolowanie symptomów, ograniczanie ryzyka ciężkich zaostrzeń oraz minimalizowanie potrzeby stosowania doustnych kortykosteroidów” – czytamy w rekomendacjach GINA. 

 Źródło: na podstawie zdrowie.pap.pl

Fot.: PAP / JP