Hejt – słowna agresja i przemoc

Hejt –  słowna agresja i przemoc

Eksperci alarmują: hejt to coraz powszechniejsze zjawisko. Jak wynika z raportu organizacji Global Dignity, dotyczącego hejtu wśród młodzieży, bezpośredni kontakt z mową nienawiści miał już co drugi młody człowiek w Polsce (12-18 lat). Tymczasem negatywne i pełne okrucieństwa komentarze, wrogie traktowanie drugiej osoby może prowadzić do problemów emocjonalnych, a nawet do głębokich urazów psychicznych.

Szerzeniu się hejtu w Internecie sprzyjają pozorna anonimowość sprawcy i łatwy dostęp do mniej lub bardziej anonimowej publiczności. Złośliwość jaką prezentują niektórzy w mediach społecznościowych zdaniem specjalistów często wynika z frustracji, poczucia niedocenienia, prób dowartościowania i związana jest z poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, chęcią zemsty, odwetu.

Niestety intensywny hejt może u jego odbiorców zwiększyć odczuwany stres, nasilić niepokój, spowodować kompleksy, lęk, bezradność, a nawet wystąpienie depresji.
 
Choć hejt nie jest problemem wyłącznie dzieci i młodzieży, to jednak jest to grupa najbardziej narażona na jego negatywne konsekwencje. 
 
„Dzieje się tak ze względu na uwarunkowania rozwojowe związane z wiekiem - podatność na wpływy, wrażliwość na krytykę i odrzucenie, potrzebę akceptacji ze strony rówieśników i przynależności do grupy” - mówi psycholog Martyna Zagajewska z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia, która wchodzi w skład Grupy Lux Med.

Hejt może mieć długotrwałe skutki


„Choć zaczyna się czasem niewinnie, od potrzeby wyrażenia własnej opinii, to bywa źródłem ogromnego cierpienia, a poradzenie sobie z bólem psychicznym przerasta niejednokrotnie możliwości zaradcze jednostki. Niewątpliwie traumatyzuje, prowadzi do głębokich urazów psychicznych, problemów emocjonalnych, zaburzeń snu, zaburzeń depresyjnych i lękowych, zaburzeń zachowania, czy dolegliwości psychosomatycznych. Przyczynia się do zagrożenia życia i zdrowia w postaci samookaleczeń czy prób samobójczych, a nawet śmierci ” – ostrzega Martyna Zagajewska.
 
Sprawa jest poważna, ponieważ „wirtualna inicjacja” zaczyna się coraz wcześniej,  a Internet jest coraz łatwiej dostępny. Cyfrowe prześladowanie może tym bardziej niekorzystnie wpłynąć na poczucie własnej wartości dziecka, jego percepcję siebie i swoich możliwości.  Sprzyja również budowaniu obrazu świata, w którym dominuje poczucie zagrożenia i bezwzględności.

„Jednocześnie nie sposób całkowicie uchronić dziecko przed negatywnymi opiniami na jego temat. Hejt ze względu na agresywny i obraźliwy charakter, bywa klasyfikowany jako przejaw cyberprzemocy”  – dodaje secjalistka.

Jak pomóc dziecku uodpornić się na hejt?

  • jak najczęściej rozmawiając z nim o tym, co dzieje się w jego wirtualnym świecie,
  • ucząc je świadomie wybierać treści i pozbyć się odruchu natychmiastowego reagowania,
  • ustalając właściwe proporcje bycia on-line i offline,
  • tłumacząc na czym polega kultura rozmowy - dialog w duchu empatii, bez przemocy oraz wyrażanie opinii i spostrzeżeń, bez oceniania,
  • wyjaśniając, że bez komunikacji nie można budować relacji, a brak relacji owocuje poczuciem samotności, które jest jednym z wyzwalaczy nienawistnych zachowań,
  • pracując wspólnie nad zwiększeniem odporności psychicznej, zaczynając od wzmocnienia jej filarów: kontroli (obejmującej emocje i poczucie sprawczości), zaangażowania, wyzwania (umiejętności wychodzenia poza strefę komfortu i wyciągania wniosków z doświadczeń) oraz pewności siebie,
  • wychowując je w wartościach miłości, godności osobistej, odpowiedzialności za słowo i czyny, szacunku, współpracy, akceptacji, tolerancji, wolności,
  • skupiając jego uwagę na treściach rozwojowych i użytecznych społecznie,
  • wykształcając u niego umiejętność stawiania granic sobie i innym oraz wyrażania opinii, emocji, potrzeb w sposób asertywny.

Hejt, który spełnia kryteria pomówienia, szkalowania lub szerzenia nienawiści jest przestępstwem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania zarówno cywilnego, jak i karnego.

 Źródło: na podstawie zdrowie.pap.pl

Fot: Pixabay
poprzedni artykuł