Negocjacje

Większość sukcesów w negocjacjach zależy od wiarygodności negocjatora, a ta z kolei wiąże się z dobrą opinią o nim, referencjami, statusem społecznym oraz z atrakcyjnym wyglądem i urokiem osobistym. Ważną cechą negocjatora jest zdolność manipulowania i znajomość technik.

Presja grupy

Jeśli człowiek odkrywa, że jego własne opinie czy wartości różnią się istotnie od obowiązujących w grupie, wówczas w jego umyśle powstaje konflikt, który można rozwiązać albo przez zachowanie konformistyczne, albo przez aktywne przeciwstawienie się opinii większości.

Terror psychiczny w miejscu pracy

W latach 60. XX wieku pewien szwedzki lekarz dostrzegł wśród dzieci wrogie wobec siebie zachowania utrzymujące się przez długi okres. Nazwał to zjawisko „mobbing”, co można wywodzić ze słowa mob oznaczającego „tłum” albo „oblegać”, albo ze zwrotu to mob – „rzucać się na kogoś lub na coś”, „napadać kogoś”. Chodzi o to, że w jakiejś sytuacji grupa osób stwarza front przeciwko jednej i jej członkowie współdziałają ze sobą po to, aby doprowadzić do tego, by ona cierpiała.

Przeżywanie stresu

Jeśli znajdujemy się w sytuacji stresującej, mogą występować zaburzenia psychiczne określane jako zaburzenie stresowe pourazowe (posttraumatic stress disorder – PTSD) i zespół lęku uogólnionego (general anxiety disorder – GAD), co może powodować większą niż w innych sytuacjach podatność na manipulację.

Osiem działań stosowanych podczas konfliktów

Konflikty to nieodłączny element naszego życia. Rodzice konfliktują się z dziećmi, dzieci z rodzicami, pracownicy z przełożonymi, klienci z działem serwisu, policjanci ze złodziejami. Konflikt ze swej natury nie jest czymś negatywnym. Jest to po prostu informacja, że twoje zachowania, słowa, postawy nie spotykają się z natychmiastową akceptacją drugiej osoby.

Mit bodźca, czyli jak skłaniać ludzi, by robili to, o co prosisz

Często chcemy, by druga osoba zrobiła coś dla nas „na szybko”. Nie chodzi tutaj o sytuację konfliktową, gdy ona chce czegoś zupełnie przeciwnego niż ja. Chodzi o zwykłe przebicie się przez standardowe uniki w stylu: „nie chce mi się”, „ale po co zawracasz mi głowę” czy „przecież pomagałem ci wczoraj”.

Strefa wpływu niweluje stres

W życiu przejmujemy się wieloma rzeczami: korkami na drogach, efektem cieplarnianym, życiem celebrytów, zdrowiem naszego dziecka, wynikiem wydarzenia sportowego. To naturalne, ponieważ jesteśmy ludźmi i odczuwamy swoje wzajemne emocje.

Skuteczna pomoc innym dzięki szczypcie egoizmu

Rozwiązanie dylematu pomocy i ominięcie pułapki uzależnienia od pomocy polega na udzielaniu jej pod ściśle określonymi warunkami. Często w pomocy liczy się nie tylko sam gest, ale też atmosfera, środowisko, otoczenie, sposób jej udzielania.