Komunikaty dla lekarzy pediatrów w czasie pandemii SARS-CoV-2 i zalecenia dotyczące stosowania teleporady, uczestnictwa w zajęciach szkolnych dzieci z chorobami onkologicznymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych oraz wydawania zaświadczeń do żłobków, przedszkoli i szkół o stanie zdrowia

Komunikaty dla lekarzy pediatrów w czasie pandemii SARS-CoV-2 i zalecenia dotyczące stosowania teleporady, uczestnictwa w zajęciach szkolnych dzieci z chorobami onkologicznymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych oraz wydawania zaświadczeń do żłobków, przedszkoli i szkół o stanie zdrowia
Komunikat 1 (04.05.2020) Komunikat 1 (04.05.2020)
Planowe hospitalizacje i badania diagnostyczne u dzieci w okresie pandemiii SARS-CoV-2


Komunikat 2 (12.05.2020) Komunikat 2 (12.05.2020)
Planowe hospitalizacje i badania diagnostyczne u dzieci z zaburzeniami odporności w okresie pandemiii SARS-CoV-2


Komunikat 3 (20.05.2020) Komunikat 3 (20.05.2020)
Hospitalizacje w oddziałach pediatrycznych w trybie pilnym w czasie pandemii SARS-CoV-2. Badania RT-PCR SARS-CoV-2 u dzieci i ich opiekunów


Komunikat 4 (20.08.2020) Komunikat 4 (20.08.2020)
Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym zmniejszające ryzyko transmisji SARS-CoV-2


Komunikat 5 (03.09.2020) Komunikat 5 (03.09.2020)
Zalecenia dla pediatrów i lekarzy rodzinnych w lecznictwie otwartym dotyczące:
  1. Stosowania teleporady u dzieci
  2. Uczestnictwa w zajęciach szkolnych dzieci z chorobami onkologicznymi lub po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
  3. Wydawania zaświadczeń do żłobków, przedszkoli i szkół o stanie zdrowia dziecka
Fot.: Pixabay