Pomoc w walce z koronawirusem - osocze dla chorych na COVID-19

Pomoc w walce z koronawirusem - osocze dla chorych na COVID-19

Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują do wszystkich osób, które  chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do oddawania osocza krwi. Dzięki przeciwciałom, które ono zawiera, udaje się uzyskać lek, który pomaga innym zmagającym się z tą chorobą.

Zabieg pobrania osocza jest bezpieczny i trwa około pół godziny. Stosuje się tu najczęściej metodę plazmaferezy, która polega na tym, że z krwi żylnej dawcy pobierana jest krew, ale oddziela się z niej osocze od pozostałych składników krwi – osocze jest pobierane, a pozostałe składniki powracają do tej samej żyły.

Jeśli pobranie osocza metodą plazmaferezy nie jest możliwe, pobierane jest 450 ml krwi pełnej, z której otrzymywane jest ok. 220-230 ml osocza.

Osocze jest badane m.in. dla uzyskania pewności, że nie zawiera żadnych patogenów i zamrażane.

Zabieg może być powtarzany nawet do trzech razy w tygodniowych odstępach. 

Jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze (3x600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku (9x200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200 do 400 ml osocza. 

Leczenie to stosuje się w ramach tzw. „compassionate use”. Tego rodzaju metoda – pozyskiwania przeciwciał z osocza była używana przy innych chorobach zakaźnych, takich np. SARS czy MERS. W przypadku COVID-19 nie ma zakończonych podwójnie zaślepionych randomizowanych prób klinicznych (czyli takich, w których część pacjentów otrzymuje inne leczenie lub – jeśli jest to dopuszczalne – placebo, a część – przeciwciała z osocza, przy czym ani sami pacjenci, ani opiekujący się nimi lekarze nie wiedzą do czasu odkodowania danych, kto jest poddany jakiej terapii). Tego rodzaju badania są prowadzone, natomiast napływające informacje ze szpitali, gdzie leczy się pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, wskazują, że terapia dużej części przynosi poprawę i nie pogarsza ich stanu.

 
Kto może oddać osocze

Wstępne (łączne) kryteria to:
  • Wiek 18-65 lat;
  • Co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów COVID-19 albo 18 dni od zakończenia izolacji  po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19;

Ozdrowieńcy muszą spełniać kryteria dla dawców krwi, czyli na przykład nie mogą oddawać osocza i krwi te osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby jakiegokolwiek typu, mają czynną infekcję (np. opryszczkę), mają cukrzycę. 

W celu oddania osocza, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa – telefonicznie lub mailowo. Pierwsza kwalifikacja do zabiegu zostanie przeprowadzona telefonicznie; kolejna odbędzie się już na miejscu. Dawcy nie muszą wykonywać żadnych badań we własnym zakresie.


Źródło: na podstawie zdrowie.pap.pl

Fot.: PAP/S. Leszczyński