Gruźlica jelit u dzieci

Gruźlica jelit jest chorobą rzadko rozpoznawaną w populacji pediatrycznej, jednak wobec narastającej liczby dzieci leczonych biologicznie (przeciwciała anty‑TNF‑α) z powodu nieswoistej choroby zapalnej jelit, istnieje zwiększone ryzyko reaktywacji zakażenia prątkiem.

Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

Jest to najcięższa i najczęstsza postać dystrofii mięśni. Występuje u 300 na milion nowo narodzonych chłopców.
Jedną trzecią przypadków stanowią nowe mutacje. Chorują chłopcy, chociaż i ta postać dystrofii czasem nie omija kobiet.

Oparzenie przełyku

Najczęstszym rodzajem substancji niebezpiecznej spożywanej przez dzieci w Polsce są preparaty chemii gospodarczej (środki czystości). Najbardziej niebezpieczne są środki będące silnymi zasadami, takie jak ług (soda kaustyczna), doprowadzające do zapalenia, martwicy, nierzadko perforacji i bliznowacenia przełyku.

Mukowiscydoza

Mukowiscydoza jest najważniejszą chorobą genetyczną rasy kaukaskiej. W Polsce stwierdza się 1 zachorowanie na 4400 noworodków.

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Nadciśnienie u dzieci ma zwykle pochodzenie nerkowe. Jest uznawane za powikłanie rozpoznanej choroby miąższu nerek, ale może być rozpoznane podczas rutynowego badania fizykalnego skądinąd zdrowego dziecka.

Leczenie cukrzycy u dzieci

Edukacja diabetologiczna pacjenta i członków rodziny pełni zasadniczą funkcję w leczeniu cukrzycy w warunkach domowych. Wszystkie osoby zajmujące się pacjentem powinny przejść edukację diabetologiczną, zdobyć umiejętność wstrzykiwania insuliny, monitorowania stężenia glukozy i radzenia sobie z ostrymi powikłaniami choroby.

AZS u noworodka

W AZS często wyróżnia się trzy fazy choroby (faza niemowlęca, faza dziecięca i dorosłych). Charakterystyczna lokalizacja zmian i symetryczne ich rozmieszczenie na ogół nie powodują trudności w rozpoznaniu AZS.